Araba kazası ortalama uzlaşma tutarını belirleyecek kesin bir formül veya hesaplama yöntemi olmamakla birlikte sigorta şirketi nezdindeki talebinizin veya davanızın, sigorta şirketi ve jüri tarafından nasıl değerlendirileceği konusunda devreye girebilecek birçok faktör vardır. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1. Somut Durum

Somut durum, vakadan vakaya değişkenlik göstereceğinden sizin “kendi” somut durumunuz çok önemlidir. Aracınızdaki hasarın miktarı, Texas’ın hangi şehrinde dava açılabileceği yani yetkili mahkemenin neresi olduğu, karşı tarafın kazadaki kusurunu kanıtlayabileceğiniz bir şahidinizin veya diğer başka herhangi bir kanıtınızın olup olmadığı, kazadaki kusur oranlarının tartışmalı olup olmadığı, emniyet kemerinizi takip takmadığınız gibi faktörler sizin lehinize olabileceği gibi aleyhinize de olabilir.

2. Tıbbi Tedavi

Tıbbi tedavi miktarınız kesinlikle tazminat tutarınızı etkileyecektir. Örneğin kaza mahallinden ambulansla doğrudan acil servise gittiyseniz ve hemen ardından ilgili doktorlar nezdinde tedavi sürecinize devam ettiyseniz, bu durum tazminat miktarı belirlenirken sizi olumlu yönde etkileyecektir. Doktor/hastane raporları ve faturalarla doğrulanan istikrarlı bir tıbbi tedavi, yaralanmalı trafik kazası tazminat tutarının hesaplanmasında en önemli faktörlerden biridir.

3. Yaralanmanın Ciddiyeti

Yaralarınızın ciddiyeti, tazminat tutarı belirlenirken en az tıbbi tedavi miktarınız kadar önemlidir. Yaralarınız ne kadar ciddi ise, diğer faktörlerin de lehinize olduğunu düşünürsek, tazminat tutarı da artacaktır.

4. Sigorta Poliçesi Limitleri

Karşı tarafın sigorta poliçesinin limitleri alabileceğiniz tazminat tutarını önemli ölçüde etkiler. Örneğin, karşı tarafın sigorta poliçesinde bedensel yaralanmalar için minimum teminatın olduğunu farz edelim. Texas’taki minimum limitler 30.000 dolar kişi başı ve 60.000 dolar kaza başınadır. Bu durumda, karşı tarafın sigortası bir önceki cümlede belirttiğim limitler çerçevesinde sorumlu olacaktır. Bu durumda, kendi poliçenizde yeterli sigortası olmayan sürücü teminatınız var ise bu teminata başvurabilirsiniz. Veya böyle bir teminatınız yoksa ve zararlarınız karşı tarafın sigortasının minimum limitlerini aşıyor ise, kazaya sebep olan tarafı zararlarınızın tazmini için dava edebilirsiniz. Ancak, zaten borcunu ödeyemeyecek/iflas etmiş durumda olan bir kişiyi dava etmek ise sonuçsuz kalabilir.

5. Önceki Talepler

Her sigorta şirketi, yaralanan mağdur kimsenin geçmişte başka bir talep açıp açmadığını inceler. Eğer geçmişte sayıca fazla talep acilmiş ise, sigorta şirketleri bu hususu tazminat tutarını düşürmek veya talebi tamamen reddetmek için gerekçe olarak kullanabilir. Önceden açılan sayıca çok talep olduğunu gördüklerinde veya hâlihazırda açılan talep ile ilgili şüpheli bir durum hissettiklerinde, talebinizi incelenmek üzere Özel Soruşturma Birimi olarak da bilinen dolandırıcılık departmanlarına devrederler.

6. Sigorta Şirketi

Piyasada olan diğer her türlü ürün ve hizmet gibi satın alacağınız sigorta da farklı kalite seviyelerindedir. Çok ucuz primler karşılığında ve sadece minimum poliçe yazan, yazdıkları poliçelerde “belirli sürücü isimlerini” belirterek sadece bu sürücüleri teminat kapsamına alan, bu isimlerin dışında aracı kullanan başka bir kişi olduğunda bunların yapmış oldukları kaza sebebiyle meydana gelen zararları poliçe kapsamı dışında bırakan yani kendileri nezdinde açılan her talebi bir şekilde teminatın kapsamına çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapan sigorta şirketleri de vardır. İyi haber su ki; Texas’ta 1 Ocak 2020’den itibaren sadece belirli sürücü isimlerini belirterek sigorta poliçesi yazmak artık yasal değildir. Eğer bu tarz bir sigorta şirketi ile muhatap olmak zorunda kaldıysanız, vakit kaybetmeden bir kaza avukatına danışmanız en iyisi olacaktır.

7. Karşılıklı Kusur

Texas, Değiştirilmiş Karşılıklı Kusur kuralını benimsemiştir. Bu şu demektir; eğer kazada sizin de kusurunuz var ise zararlarınız için alacağınız tazminat kusurunuz oranında azalacaktır. Örneğin, kazada %50 kusurlu olduğunuzu ve toplam zarar miktarınızın da 100.000 dolar olduğunu farz edelim. Bu durumda, zararlarınızın %50’sinin yani 50.000 dolarının tazminine hakkınız vardır. Aynı zamanda bu kurala göre, eğer siz %50’den daha fazla kusurlu iseniz zararlarınızın tazminine hakkınız yoktur.

8. Sağlık Sigortası / Medicaid / Medicare

Sağlık sigortanız, Medicaid veya Medicare’iniz tedavi faturalarınızın bir kısmı veya tamamı için ödeme yaptıysa, bu durum yaralanmalı trafik kazası tazminat tutarını olumsuz yönde etkileyebilir. Texas Sivil Uygulama ve Çözüm Yolları Kanunu Bölüm 41.0105 ve Texas Yüksek Mahkemesi, Haygood v. DeEscabedo ve Daughters of Charity Health Serv. of Waco v. Linnstaedter davalarında, sağlık sigortası gibi bir teminat kaynağının yaralı tarafın tedavi faturaları için daha düşük bir miktar ödediği durumları ve bunun yaralı tarafın alabileceği tazminat tutarını nasıl etkileyeceğini ele almıştır. Haygood davasına göre, bu kaynaklar tarafından yaralanan kimse adına ödenen tedavi faturalarının tazmini, fiilen ödenen miktar ile sınırlıdır. Diğer bir deyişle, sağlık sigortanız, Medicaid veya Medicare, tedavi faturalarınız için daha düşük bir miktar ödüyorsa, talep ettiğiniz zararların miktarı da azaltılabilir.

9. Davacının Profili

Davacının tedavi geçmişi ve önceden var olan herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığı tazminat tutarı belirlenirken büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca, davacının yaşı, cinsiyeti, mesleği, sabıka kaydı ve fiziksel görünümü de uzlaşma miktarı üzerinde etkilidir. Davacının yaşı, örneğin yaralanmanın önceden var olan bir rahatsızlığı (Örneğin; dejeneratif disk hastalığı) ağırlaştırıp ağırlaştırmadığına göre bazı zararların tazminini veya tazmin miktarını etkileyebilir. Sigorta şirketleri, davacının jüri önüne çıktığında güçlü ve güvenilir bir portre çizip çizemeyeceği değerlendirmesini yaparken davacının cinsiyeti ve mesleğini de dikkate alabilir. Jüriler belirli meslekleri daha güvenilir olarak görür (Örneğin; hemşireler). Bu gerçekler, yaralanmalı trafik kazası tazminat tutarını etkiler.

10. Davalının Profili

Jürilerin davacının belirli özelliklerini olumsuz ya da olumlu görme eğiliminde olması gibi, bu durum davalının geçmişi için de geçerlidir. Örneğin, davalı tarafın geçmişte yaptığı kazalar, diğer bir deyişle araba kullanma sicili veya davalı tarafın bir “şirket” olup olmadığı gibi önemli faktörler, yaralanmalı trafik kazası tazminat tutarını önemli ölçüde etkiler. Davalının şirket olduğu durumlarda tazminat tutarı artma eğilimindedir.

11. Ağırlaştırıcı Faktörler

Davalı sarhoşken araba kullanmış ve bu haldeyken kazaya sebebiyet vermişse veya vurup kaçma durumu söz konusu ise, sigorta şirketi, kendi sigortalısının ağır ihmalini dikkate alarak davanın sonucunda cezai tazminat ödememek adına uzlaşmak için daha büyük miktarda fon ayırmaya daha istekli olacaktır. Bu tür durumlarda, sigorta şirketleri için risk kesinlikle daha fazladır. Bu nedenle, bu tür vakaların değeri daha büyüktür.

Elif Dag-Milano

Elif Dag-Milano, Texas Barosu, İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukattır ve trafik kazaları uzmanlık alanıdır. Elif, özellikle, araba kazası, kamyon kazası, motosiklet kazası, tır ve benzeri ticari araç kazası ve yayaların maruz kaldıkları kazalar alanında hizmet vermekte ve müvekkilleri adına alınabilecek en yüksek tazminatı almak için büyük bir özveri ve titizlik ile çalışmaktadır.

Uyarı: Burada verilen bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz.

The post Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Miktarını Etkileyen Faktörler appeared first on Milano Legal Group Accident Attorneys.